Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
TelefonMasz pytanie? Zadzwoń!  kom. 602351916

"Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie rozwoju i doskonaleniu jej w późniejszym okresie oraz o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy"


Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną

Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie logopedy, który będzie bardzo dobrze znał alternatywne i wspomagające metody komunikacji oraz będzie przygotowany do wykonywania pracy. Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych...
więcej informacji>
Charakterystyka studiów

Trwa rekrutacja już na VIII edycję Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną. Koszt studiów od 1 października 2016 roku zostaje obniżony.

Cena jednego semestru wynosi 1500 zł, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Przy założeniu spełnienia wymagań obowiązuje kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy korzystać z formularza rejestracyjnego. Spotkanie organizacyjne z kandydatami odbędzie się we wrześniu 2016 roku, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Liczba miejsc jest ograniczona

 

Rejestracja na studia

 

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy.

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji

Studia trwaja cztery semestry i kończą się złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin: 580 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 80 godz. praktyk.

Odpłatność: 1500 zł za semestr, istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.